چهره‌ی دکتر ادیب‌زاده

در خانواده‌ای فرهنگی، در تهران در سال 1345 هجری خورشیدی متولّد شد. در سال 1356 موفّق به اخذ دیپلم متوسّطه با درجۀ ممتاز و سپس در کنکور سراسری، صلاحیّت ورود به رشتۀ پزشکی دانشگاه شهید بهشتی (ملّی آن زمان) را پیدا کرد لکن به توصیۀ اساتید خود، تحصیلات‌اش را در آمریکا ادامه داد و دورۀ کارشناسی را با اخذ درجات مهندسی معماری (B. Arch. E) و مهندسی طرّاحی محیط (B. E. D) در دو رشته به اتمام رساند. در جستجوی اساتید برجستۀ طرّاحی و معماری در سطح بین‌الملل، دورۀ کارشناسی ارشد معماری را در دانشگاه مینه‌سوتای (top 10) آمریکا آغاز و رسالۀ ارشد را با ورود در مسابقۀ بین‌المللی طرّاحی مصلّای بزرگ تهران با رتبۀ عالی و اخذ تقدیرنامه، به اتمام رساند. دورۀ دکتری را با توجّه به سوابق تحصیلی، موفّق به اخذ بورسیه در رشتۀ معماری اسلامی در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا گردید و پس از مشورت با دکتر سیّد حسین نصر، برای غوطه‌ور شدن در فضای معماری اسلامی، به وطن مراجعت نمود. از سال 1366 در هیأت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به آموزش در کارگاه معماری، اشتغال پیدا کرد و رسالۀ دکتری خود را در حوزۀ تربیت فطری معماران راه کریمان (معمار حرم) با اخذ درجۀ عالی به اتمام رساند و در همان سال (82) موفّق به تأسیس کارگاه تجربی با هدف تربیت فطری معماران در دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی گردید که تا کنون نیز ادامه دارد.

افتخارات دکتر ادیب‌زاده

من افتخار می‌کنم که خداوند محلّ زندگی مرا در کنار یکی از نشانه‌هایش که کوه البرز است قرار داده است

ورود به سایت

طرّاحی وب درکارگاه آفرينش‌های تصويری